A. Denna ansökan gäller i 6 månader från ansökningsdatum. För att behålla din plats i kön, behöver du därför förnya din ansökan med en ny inom giltighetstiden. Du kommer att få också en påminnelse per e-post om denna! B. Terminsavgiften är 600:- kr. per elev (d.v.s. endast 1 200 kr per två terminer för läsåret). För att underlätta: KLF brukar dela avgiften till månads-autogiro betalningar. Men mer om detta NÄR eleven får en plats! C. Oftast är det lättare att få plats i KLF:s avdelning "Angered", p.g.a. lokal mm. Det är lite längre köer i Hisingen! D. När en plats blir ledig, utifrån din ansökan: så kontaktas du via uppgifter du anger nedan! E. Vi hanterar nya anmälningar framöver ENDAST DIGITALT via denna anmälan nedan (inga pappersansökningar)! F. För frågor och kontakt: via e-post som finns på hemsidan. Besökstid i KLF kansli: endast lördagar kl. 10:00 - 12:00 (ej under semestern)! Varm välkomna med er anmälan!